Ärtpåsegömma

Material
  • Ärtpåsar
  • Koner
Kategori
Betyg 3.80/5

Beskrivning
Deltagarna delas in i två lag som ställer upp på led bakom en startlinje.
På en yta framför lagen placeras ett flertal koner ut.
Under vissa koner göms en ärtpåse. Eller under alla om man vill.

På given startsignal löper första deltagaren från varje led iväg och lyfter på en kon. Om det finns en ärtpåse därunder tas denna tillbaka till laget och ger ett poäng. Om det är tomt återvänder man tomhänt.
Konerna placeras tillbaka så som de stod och de som sprungit växlar med nästa deltagare i sitt led som gör samma sak.
Iväg, lyft på en kon och ta med ärtpåse tillbaka till sitt lag om det finns.

Så fortsätter leken tills alla ärtpåsar är inhämtade. Då räknas ärtpåsarna och det lag med flest ärtpåsar vinner leken.

Om leken drar ut på tiden går det att säga åt deltagarna att låta konerna ligga ner istället för att ställas upp så går det att se vilka som inte har en ärtpåse under sig.

Leken kan göras svårare eller enklare genom att variera hur många koner och ärtpåsar det finns med.

Det går att lägga fler ärtpåsar än en under några koner som en bonus, eller andra överraskningar.

Om ärtpåsarna har olika färg kan lagen tilldelas olika färger och bara få hämta de ärtpåsar med den färg som laget har. Då kan det till exempel gälla att vara det lag som får hem sina ärtpåsar först.

Kommentarer

Skriv en kommentarPin It on Pinterest